„Dlaczego Inkluzywność jest Ważna dla Ciebie i Twojej Firmy” w ramach Forum Inkluzywności

 

I. Organizator Konkursu: Priders, ul. Sielecka 67/69/29. Kontakt: monika@priders.pl

II. Cel Konkursu: Celem konkursu jest promowanie świadomości i praktyk inkluzywności w miejscu pracy poprzez zachęcanie uczestników do refleksji nad znaczeniem inkluzywności dla nich samych oraz dla ich firm.

III. Warunki Uczestnictwa:

 1. Konkurs jest otwarty dla przedstawicieli firm zrzeszonych w Forum Inkluzywności.
 2. Uczestnicy muszą być pełnoletni i reprezentować swoje firmy.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV. Zasady Konkursu:

 1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Czemu inkluzywność jest ważna dla Ciebie i Twojej firmy?”
 2. Odpowiedzi należy przesyłać drogą mailową na adres: monika@priders.pl do dnia 16.11, do godziny 21:00.
 3. W treści maila prosimy umieścić imię, nazwisko, nazwę firmy oraz dane kontaktowe uczestnika.
 4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź.
 5. Jury konkursowe wybierze 4 najciekawsze odpowiedzi.

V. Nagrody:

 1. Pierwsze miejsce: Szkolenie z języka inkluzywnego.
 2. Wyróżnienia dla 3 firm / osób: Godzinne konsultacje dotyczące wdrożenia praktyk inkluzywnych w miejscu pracy

VI. Ogłoszenie Wyników:

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w social media Priders.pl oraz przesłane drogą mailową do laureatów.

VII. Postanowienia Końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu.
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.

Zachęcamy do aktywnego udziału i dzielenia się swoimi refleksjami na temat inkluzywności w miejscu pracy!