Tworzymy inkluzywne doświadczenia

Priders to agencja zintegrowana, działająca z perspektywą sprawiedliwości, równości, różnorodności i włączenia społecznego

Nie jesteśmy typową agencją 360. Wszystko, co robimy, jest zaprojektowane z myślą o inkluzywności, dzięki czemu możesz budować perspektywicznie strategie marketingowe i komunikacyjne oparte na włączeniu Twoich klientów w doświadczenia marki. Współpracujemy z osobami eksperckimi z wielu dziedzin. Chcemy być Twoimi zaufanymi doradcami i doradczyniami, wzmacniać lojalność wobec Twojej marki, rezonując z różnorodną publicznością. 

Marketing LGBTQIAP+
Osoby LGBTQIAP+ to duża i wciąż jeszcze mocno niedoceniana w Polsce grupa docelowa, mająca ogromne możliwości zakupowe i zostawia na nich rocznie ponad 6,6 mld złotych. Geje uchodzą na całym świecie za trendsetterów wyznaczających swoimi konsumenckimi wyborami kierunek, w którym następnie podąża heteroseksualna większość. Lesbijki natomiast to grupa społeczna o jednym z największych współczynników wierności marce. Konsumenci LGBTQIAP+ zostawiają w sklepach, na wakacjach czy w punktach usługowych więcej pieniędzy niż osoby heteroseksualne, co czyni z nich klientów, o których warto walczyć. .
Femvertising
Promujemy idee siostrzeństwa w marketingu. Siostrzeństwo to swoiste połączenie sił i solidarność w walce. W walce przeciwko podwójnym standardom czy przemocy seksualnej. To walka o prawo do decydowaniu o własnym życiu i ciele na gruncie prywatnym, społecznym, politycznym czy zawodowym. To unikanie oceniania się nawzajem i wspólne działanie ku lepszemu. Siostrzeństwo to w końcu wspieranie się na różnych płaszczyznach, tych zawodowych i tych prywatnych. Bez oceniania i bez wyrzutów. I takie kampanie przygotowujemy - wspierające, nieoceniająca, dające siłę.
Marketing to Foreigners
Czy tego chcemy, czy nie, Polska pomału, lecz systematycznie, staje się częścią międzynarodowego rynku pracy, w którym coraz więcej do powiedzenia będą mieli specjaliści z zagranicy, szczególnie ze Wschodu. Są konkurencyjni nie tylko ze względu na dobre wykształcenie, ale również na niższe koszty zatrudnienia. Jednocześnie polskie firmy powinny mieć szeroko otwarte oczy na bieg wydarzeń geopolitycznych, by móc szybko reagować na stale ewoluujący rynek pracy oraz bacznie obserwować potrzeby rosnącej grupy ekspatów, o zasoby finansowe których walka dopiero przed nami. Doceń ich obecność, zanim zrobią to inni.
Marketing pokoleń
Marketing pokoleń to rodzaj marketingu, który koncentruje się na różnicach między pokoleniami w sposób, w jaki korzystają z produktów i usług. Przykłady takich pokoleń to Baby Boomers, Millennials i Gen Z. Ten rodzaj marketingu wymaga dokładnego zrozumienia, jakie wartości i preferencje ma każde z pokoleń, a następnie dostosowania produktów i usług do ich potrzeb.
Marketing dostępności
Promujemy idee dostępności cyfrowej i nie tylko. Angażujemy się w kampanie, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami, wspomagamy procesy rekrutacyjne i przeprowadzamy audyty dostępności.
Marketing społeczny
Marketing społeczny to rodzaj marketingu, którego celem jest promowanie społecznie pożądanych zachowań i zmiana postaw społecznych.Pridersi wspierają NGO i mniejszości, oferując im wsparcie w zakresie marketingu i komunikacji. Działamy jako partner strategiczny, pomagając tym organizacjom zwiększyć ich zasięg i wpływ poprzez skuteczne kampanie, promocję ich misji, idei i wartości. Angażujemy się w działania społeczne i inicjatywy mające na celu promowanie wartości inkluzywności i równości.