Dumnie pracujemy z NGO

Pridersi wspierają NGO i mniejszości, oferując im wsparcie w zakresie marketingu i komunikacji.

Działamy jako partner strategiczny, pomagając tym organizacjom zwiększyć ich zasięg i wpływ poprzez skuteczne kampanie, promocję ich misji, idei i wartości. Angażujemy się w działania społeczne i inicjatywy mające na celu promowanie wartości inkluzywności i równości. 

Współpracujemy z różnymi partnerami i organizacjami, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, aby budować sieć wsparcia i wymieniać najlepsze praktyki w zakresie marketingu inkluzywnego.

Strategia dla NGO
Współpracując z nami, opracujesz skuteczną strategię komunikacyjną, która zwiększy widoczność, zaangażowanie i wsparcie dla Twoich inicjatyw. Dzięki analizie rynku i docelowej grupy odbiorców, zidentyfikujemy najodpowiedniejsze kanały komunikacji oraz treści, które skutecznie przekazują Twoje wartości. Nasza usługa pomoże Ci budować zaufanie, mobilizować społeczność i osiągać cele zrównoważonego wzrostu, zwiększając wpływ Twojego NGO na świat.
Fundraising i crowdfunding
Oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na Twoje projekty i inicjatywy. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy pomożemy Ci opracować skuteczną strategię pozyskiwania funduszy. W przypadku crowdfundingu, pomożemy Ci stworzyć przekonującą kampanię, która angażuje społeczność i zachęca do wsparcia. W fundraisingu tradycyjnym pomożemy nawiązać relacje z darczyńcami i partnerami biznesowymi. Bez względu na skalę projektu, nasza usługa zapewni Ci narzędzia i know-how do skutecznego zbierania funduszy oraz realizacji Twoich celów.
Konsultacje i szkolenia
Wiemy, że dbanie o inkluzywność to nie zryw, a ciągły proces. Oferujemy programy szkoleniowe, które pomagają naszym klientom zrozumieć zasady i praktyki marketingu inkluzywnego oraz wdrożyć je w swoje działania. Nasze szkolenia skupiają się na budowaniu świadomości, eliminowaniu uprzedzeń i kreowaniu przestrzeni, w której wszyscy czują się akceptowani i reprezentowani. Ponadto, współpracujemy z ekspertami i wybitnymi osobistościami z dziedziny inkluzywności, którzy prowadzą prelekcje i udzielają konsultacji, aby dostarczyć wartościowej wiedzy i doświadczenia naszym klientom.
Kampanie społeczne i marketing idei
Umożliwimy Ci przekształcenie Twoich wartości i idei w skuteczne działania komunikacyjne. Współpracując z nami, stworzysz kampanie, które nie tylko angażują, ale także inspirują i zmieniają społeczeństwo. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych strategii marketingowych tworzymy przekonujące narracje, które skupiają się na edukacji, świadomości i aktywizacji.