Raportowanie ESG

Raportowanie ESG to inaczej raportowanie CSR i zrównoważonego rozwoju, które obejmuje wszystkie niefinansowe czynniki wzrostu. Pomożemy Ci policzyć ten wskaźnik i przygotować raport.

ESG to skrót oznaczający szereg czynników pozafinansowych, które pomogą firmom raportować swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. Są to następujące wskaźniki – Środowiskowe (Environmental), Społeczne (Social) i Ład Korporacyjny (Corporate Governance).

I co prawda, póki co, ESG jest obowiązkowe dla wielkich firm, ale sprawozdawczość w 2027 r. będzie odnosić się także do notowanych na rynkach regulowanych MŚP z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw, małych i niezłożonych instytucji kredytowych i wewnętrznych zakładów ubezpieczeń. Warto się więc odpowiednio do tego przygotować!

Raport ESG zgodnie ze standardem GRI
Pomożemy Twojej organizacji skrupulatnie ocenić aspekty zrównoważonego rozwoju, środowiskowe, społeczne i zarządzania. Nasz doświadczony zespół przeprowadzi proces zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI), dostarczając kompleksową analizę oraz raport ESG. Ułatwiamy zrozumienie i komunikację Twoich zaangażowań w obszarze ESG, budując zaufanie zarówno wśród interesariuszy, jak i rynku.
Stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju
Tworzymy dla organizacji i firm spójne i efektywne plany, które uwzględniają aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Nasz doświadczony zespół pracuje z Tobą, by zidentyfikować obszary kluczowe, ustalić cele zgodne z wartościami firmy i przekuć je w działania konkretnie dostosowane do Twojej branży i kontekstu rynkowego. Współtworzymy strategię, która tworzy wartość długoterminową, minimalizuje wpływ na środowisko, angażuje społeczność i wzmacnia wizerunek marki. Dzięki naszemu podejściu holistycznemu i zaawansowanym narzędziom, pomożemy Ci osiągnąć sukcesy zarówno w dziedzinie biznesowej, jak i społecznej. Zbuduj z nami przyszłość opartą na zrównoważonym rozwoju.
Doradztwo dotyczące regulacji UE w zakresie zmian klimatycznych
Nasz zespół pomoże Twojej organizacji zidentyfikować kluczowe wytyczne, normy i wymagania w dziedzinie ochrony klimatu. Opracujemy dla Ciebie strategię dostosowania do zmian regulacyjnych, pomagając unikać ryzyka i maksymalizować możliwości związane z transformacją ekologiczną. Bez względu na branżę, nasze doradztwo pomoże Ci pozostać zgodnym z przepisami, osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju i budować pozytywny wpływ na przyszłe pokolenia.
Konsultacje dotyczące zmian w prawie unijnym
Oferujemy również wszechstronne wsparcie w zrozumieniu, interpretacji i skutecznym wdrożeniu dynamicznych regulacji pracy i praw społecznych UE. Nasz zespół doświadczonych prawników i ekspertów branżowych pomoże Twojej organizacji dostosować się do ewolucji przepisów, zapewniając zgodność i minimalizując ryzyko. Wspólnie opracujemy strategię, aby Twoja firma działała w zgodzie z najnowszymi normami i tworzyła środowisko pracy oparte na sprawiedliwości i zrównoważonym podejściu społecznym. Niezależnie od skali zmian, służymy naszym wsparciem, abyś mógł kontynuować sukcesywny rozwój organizacji i troszczyć się o dobro pracowników.
Analiza śladu węglowego
Zapewnimy dokładne i kompleksowe zrozumienie wpływu Twojej działalności na emisję gazów cieplarnianych. Nasz zespół ekspertów przeprowadzi szczegółową ocenę emisji CO2 i innych gazów związanych z Twoją działalnością, uwzględniając cały cykl życia produktu lub usługi. Dostarczymy klarowny raport, identyfikując obszary, w których można ograniczyć emisje oraz rekomendacje dotyczące działań naprawczych. Nasza analiza pomoże Ci podejść do zrównoważonego rozwoju, osiągając cele ograniczenia emisji i przyczyniając się do ochrony środowiska.